Mattilsynet

Mattilsynets skjematjenester

I slutten av november 2009 vil skjema for registrering av importør og for å melde import

av næringsmidler, import av fôr og import av biprodukter overføres til

Mattilsynet skjematjeneste fra Matilda VAM.

Alle importører av næringsmidler, fôr og biprodukter må registrere seg på nytt som importør i

Mattilsynets skjematjeneste, men import av animalske produkter direkte fra tredjestat skal fortsatt meldes i Traces.

Fra og med 23.11.2009 vil det ikke være mulig å logge seg inn i

Matilda VAM.

Før denne datoen må importører sørge for å ta ut

informasjon de trenger for å registrere seg i skjematjenesten,

som for eksempel oversikt over første mottakere og registrerte

varegrupper.

De nye skjemaene heter:
. Ny importør av næringsmidler
. Import av næringsmidler
. Ny importør av fôr
. Import av fôr
. Ny importør av biprodukter
. Import av biprodukterDu kan allerede nå logge deg inn på Mattilsynets skjematjenester og bli
kjent med løsningen.

Tilgang til Mattilsynets Skjematjenester - pålogging
I tråd med statlige føringer benytter Mattilsynet Altinn for å håndtere
påloggingen til våre skjematjenester. Altinn gir en trygg og sikker
identifisering av brukerne ved påloggingen.

Første pålogging
Erfaring har vist at pålogging til skjematjenesten gjennom Altinn kan
være krevende første gang.
. Du må som regel først registrere eller endre din profil i
Altinn for å legge til rette for påloggingen til skjematjenesten
. Når du logger deg på Altinn for å registrere eller endre din profil der,
må du bruke fødselsnummer og pinkode fra MinID eller Altinn
. Hvis du ikke har vært inne i Altinn tidligere,
blir du logget på som privatperson.
Skal du rapportere for egen eller andres virksomhet/bedrift,
må du endre hvem du rapporterer for ved å gå inn på
www.altinn.no > Administrasjon > Min profil> Forhåndsvalgt virksomhet.
. Du må bruke bedriftsnummeret til virksomheten for å rapportere til
Mattilsynet og ikke foretaksnummeret som vanligvis brukes til regnskap og
lignende.
. Det er også lurt å legge inn mobilnummer slik at du mottar sms med
engangskode ved pålogging neste gang.
. Når du har endret profilen, må du lagre, logge ut av Altinn og deretter
logge deg inn på skjematjenesten på nytt fra www.mattilsynet.no

Pålogging andre gang
Pålogging blir enklere neste gang, siden systemet husker lagringene du
gjorde forrige gang. Ved å legge inn mobilnummer første gang kan du få
engangskode på sms.


Brukerveiledning
Du finner brukerveiledninger og e-læringsguider som beskriver
pålogging her::
www.mattilsynet.no/skjema
www.mattilsynet.no/skjema/mat
www.mattilsynet.no/skjema/biprodukter
www.mattilsynet.no/skjema/for

- linkene ligger til høyre i skjermbilde

E-læringsguider som omhandler skjemaene for import,
vil være tilgjengelig i slutten av november.

Andre nye skjematjenester som kommer i november:
. Godkjenning av biproduktvirksomhet
. Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform
. Søknad om dispensasjon


Når du bruker Mattilsynets skjematjenester, får du god oversikt over
informasjonen som er registrert på din virksomhet hos Mattilsynet.
Du får alltid kvittering på opplysningene du fyller ut i skjemaene.

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med det lokale distriktskontoret
i Mattilsynet på telefon 06040. Du kan ikke svare på denne e-posten da
den sendes fra en ubetjent e-postadresse.

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.